Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc", đọt 11 năm 2020 - Sở Y tế Bạ Rịa - Vũng Tàu
  • 437/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Bạ Rịa - Vũng Tàu
  • GĐ Phạm Minh An
  • 02/06/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 782/SYT-HCQT về việc phổ biến VBQPPL tháng 5/2020
Mã số: Số 782/SYT-HCQT
Thông báo
Ban hành: 03/06/2020