Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - Sở Y tế Thái Nguyên
  • 419/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Thái Nguyên
  • PGĐ Nguyễn Thị Bích Hải
  • 01/06/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 782/SYT-HCQT về việc phổ biến VBQPPL tháng 5/2020
Mã số: Số 782/SYT-HCQT
Thông báo
Ban hành: 03/06/2020