Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
  • 559/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 25/08/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 552/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/08/2022
Về việc mẫu Cefuroxim 500giả
Mã số: 1657/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 18/08/2022