Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 832/QĐ-SYT về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 832/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 18/09/2020
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 794/QĐ - SYT về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 794/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 28/08/2020