Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 816/QĐ-SYT Về việc phê duyệt phương án tự chủ về tài chính giai đoạn 2022-2024 cho trường Trung cấp Y tế tỉnh Nam Định
  • 816/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 14/11/2022
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu