Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 738/QĐ-SYT về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 738/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 01/11/2021
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV số 2055/SYT-VPS Công văn phổ biến VB QPPL tháng 10 năm 2021
Mã số: 2055/SYT-VPS
Công văn
Ban hành: 02/11/2021