Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 716a/QĐ-SYT Về việc thành lập đoàn đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
  • 716a/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 10/10/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 727/QĐ-SYT về việc cấp chứng chỉ hành nghề
Mã số: 727/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 13/10/2022
báo cáo giảm nhân sự - PKĐK Việt Đức
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 01/10/2022