Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QUYẾT ĐỊNH số 715/QĐ-SYT Về việc thành lập Đoàn đánh giá việc đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc
  • 715/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 10/10/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quản lý người hành nghề KB CB tại PK đa khoa KDH Trung Đông
Mã số: 289/PKTĐ-HNKCB
Công văn
Ban hành: 28/09/2022
Bổ sung nhân lực làm việc tại PK đa khoa KDH Yên Bình
Mã số: 36/TB-YTKHD
Công văn
Ban hành: 01/07/2022
Bổ sung nhân lực làm việc tại PK đa khoa KDH Yên Bình
Mã số: 35/TB-YTKDH
Công văn
Ban hành: 01/06/2022
Bổ sung nhân lực làm việc tại PK đa khoa KDH Yên Bình
Mã số: 26/TB-YTKDH
Công văn
Ban hành: 01/02/2022
Thay đổi nhân lực - BV đa khoa Công an tỉnh Nam Đinh
Mã số: 271/BVĐK
Công văn
Ban hành: 29/12/2020
Thay đổi nhân lực BV đa khoa Công an tỉnh Nam Đinh
Mã số: 377/BVĐK
Công văn
Ban hành: 30/11/2021