Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 511/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
  • số 511/QĐ-SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 27/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1832/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 14/05/2020