Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 488/QĐ - SYT Về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Liên
  • số 488/QĐ - SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 19/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Thông báo số: 01/2020/ TB-DR.ECOHAIHAU đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc
Mã số: Số: 01/2020/ TB-DR.ECOHAIHAU
Thông báo
Ban hành: 11/05/2020