Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 444/QĐ-SYT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thuốc Generic, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc tập trung cấp địa phương sử dụng cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022-2023
  • 444/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 11/07/2022
  • Quyết định
  • Đấu thầu
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
V/v thuốc giả Tetracyclin
Mã số: 1175/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 06/07/2022
QĐ số 167/QĐ-SYT về việc thu hồi CCHHN Dược
Mã số: 167/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 29/03/2022