Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 29/QĐ-SYT về việc Thu hồi Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  • Số 29/QĐ-SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 28/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu