Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 26/QĐ-SYT về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh
  • số 26/QĐ-SYT
  • Sở Y tế
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 20/05/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1832/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 14/05/2020