Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 17/QĐ-SYT ngày 12/01/2021 điều chỉnh Quyết định số 07/QĐ-SYT ngày 06/01/2021 của Sở Y tế Nam Định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thuốc Generic, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương sử dụng cho các cơ sở y tế tỉnh Nam Định từ tháng 11/2020 đến hết tháng 9/2021
  • 17/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 12/01/2021
  • Quyết định
  • Đấu thầu
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo số 04//2021/BCDSNS Phòng khám đa khoa Nam Đô - Hà Nội
Mã số: 04//2021/BCDSNS
Báo cáo
Ban hành: 29/07/2021
QĐ số 441/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 21
Mã số: 441/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/08/2021
QĐ số 439/QĐ - SYT veefv việc thu hồi GPP và DKKDD
Mã số: 439/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 04/08/2021
QĐ số 438/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 20
Mã số: 438/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 03/08/2021