Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 1686/QĐ - SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP), Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
  • số 1686/QĐ - SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 12/12/2019
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
danh sách dự kiến thẩm định 14.12.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 12/12/2019
Quyết định số 1684-QĐ - SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 27
Mã số: số 1684/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/12/2019
Cơ sở KCB ĐĂNG TẢI 10-12-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 10/12/2019
KH số 1582-KH - SYT Cải cách hành chính Nhà nước ngành y tế năm 2020
Mã số: số 1582/KH - SYT
Kế hoạch
Ban hành: 06/12/2019
Công văn số 1577/SYT - HCQT Công văn phổ biến VB QPPL tháng 11 năm 2019
Mã số: số 1577/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 06/12/2019
Cơ sở KCB ĐĂNG TẢI 04-12-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 04/12/2019