Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định 854/QĐ-SYT Thu hồi Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bốđủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
  • 854/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 24/11/2022
  • Quyết định
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 801/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 801/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 08/11/2022