Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định 848/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược (đợt 108)
  • 848/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 23/11/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 801/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 801/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 08/11/2022