Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định 847/QĐ-SYT Thu hồi và hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
  • 847/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 23/11/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 801/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 801/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 08/11/2022