Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định 830/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
  • 830/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 16/11/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu