Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định 829/QĐ-SYT về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2022 của ngành y tế tỉnh Nam Định
  • 829/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 15/11/2022
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu