Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định 718/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
  • 718/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 11/10/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quản lý người hành nghề KB CB tại PK đa khoa KDH Trung Đông
Mã số: 289/PKTĐ-HNKCB
Công văn
Ban hành: 28/09/2022
Bổ sung nhân lực làm việc tại PK đa khoa KDH Yên Bình
Mã số: 36/TB-YTKHD
Công văn
Ban hành: 01/07/2022
Bổ sung nhân lực làm việc tại PK đa khoa KDH Yên Bình
Mã số: 35/TB-YTKDH
Công văn
Ban hành: 01/06/2022
Bổ sung nhân lực làm việc tại PK đa khoa KDH Yên Bình
Mã số: 26/TB-YTKDH
Công văn
Ban hành: 01/02/2022