Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định 142/QĐ-SYT cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc- GDP, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
  • 142/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 15/03/2023
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 129/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 129/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 10/03/2023
Quyết định 126/QĐ-SYT cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 11
Mã số: 126/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/03/2023