Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định 140/QĐ-SYT thu hồi CCHN khám bệnh, chữa bệnh
  • 140/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 15/03/2023
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 141/QĐ-SYT thu hồi chứng chỉ hành nghề dược đợt 23
Mã số: 141/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2023
Quyết định 129/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 129/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 10/03/2023
Quyết định 126/QĐ-SYT cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 11
Mã số: 126/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/03/2023