Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định 127/QĐ-SYT Về việc thanh tra các cơ sở hành nghề y,dược tư nhân đợt I năm 2023
  • 127/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 09/03/2023
  • Quyết định
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 126/QĐ-SYT cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 11
Mã số: 126/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/03/2023
Quyết định 113/QĐ-SYT cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 113/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 02/03/2023