Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyế định 935/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc – GPP
  • 935/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 23/12/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu