Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số QĐ thành lập đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận thực hành tốt GPP
  • 259/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 06/05/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách phòng khám đa khoa
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 22/06/2022
Danh sách phòng khám chuyên khoa
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 22/06/2022
Danh sách phòng chẩn trị y học cổ truyền
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 22/06/2022
Danh sách cơ sở dịch vụ y tế
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 22/06/2022
Danh sách cơ sở dịch vụ trồng răng giả
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 22/06/2022
DS cơ sở tự công bố đạt ATSH phòng xét nghiệm
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 22/06/2022
DS cơ sở tự công bố đủ điều kiện KSK
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 22/06/2022
PKĐK Đức Sinh bổ sung nhân sự (5-2022)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 21/04/2022
PKĐK Tâm Phúc bổ sung nhân sự (5-2022)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 05/05/2022