Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 898/QĐ - SYT về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 898/QĐ - SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 31/12/2021
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
DS nhân sự bổ sung PKĐK CLC Tâm Phúc
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 30/12/2021
QĐ số 894/QĐ - SYT Quyết định thu hồi GPP đợt 20-2021
Mã số: 894/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 31/12/2021
QĐ số 893/QĐ - SYT Quyết định thu hồi GPP đợt 19-2021
Mã số: 893/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 31/12/2021