Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 896/QĐ -SYT về việc câp GCN đạt GPP và GCN đủ điều kiện kinh doanh dược
  • 896/QĐ -SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 31/12/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 894/QĐ - SYT Quyết định thu hồi GPP đợt 20-2021
Mã số: 894/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 31/12/2021
QĐ số 893/QĐ - SYT Quyết định thu hồi GPP đợt 19-2021
Mã số: 893/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 31/12/2021
DS Nhân sự PKĐK GIao PHong
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 28/12/2021
QĐ số 889/QĐ-SYT Quyết định thành lập đoàn GPP
Mã số: 889/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 29/12/2021