Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 880/QĐ-SYT thu hồi GPHĐ Cơ sở dịch vụ trồng răng giả (Vũ Ngọc Chiển, chợ Mụa, Yên Dương, Ý Yên)
  • 880/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 28/12/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 877/QĐ-SYT thu hồi GPP đợt 18
Mã số: 877/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 25/12/2021
QĐ số 875/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 875/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/12/2021
QĐ số 874/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 874/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/12/2021
Danh sách bổ sung nhân sự - PKĐK Kim Thành
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 06/12/2021
QĐ số 860/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP xuân trường
Mã số: 860/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 21/12/2021