Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 869-QĐ - SYT về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 869-QĐ - SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 23/12/2021
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 860/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP xuân trường
Mã số: 860/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 21/12/2021
QĐ số 854/QĐ - SYT về việc Thành lập đoàn đánh giá GPP
Mã số: 854/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 17/12/2021
QĐ số 842/QĐ-SYT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra Năm 2022
Mã số: 842/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/12/2021
QĐ số 843/QĐ-SYT Phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra năm 2022
Mã số: số 843/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/12/2021