Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 851/QĐ-SYT Quyết định thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở bản lẻ
  • 851/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 15/12/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 841/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 44
Mã số: 841/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 14/12/2021
QĐ số 829/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn kiểm tra dược, mỹ phẩm
Mã số: 829/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/12/2021
QĐ số 828/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 43
Mã số: 828/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/12/2021