Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 839/QĐ-SYT Quyết định thành lập đoàn đánh giá việc đáp ứng thực hành tố cơ sở bán lẻ thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc
  • 839/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 14/12/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 829/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn kiểm tra dược, mỹ phẩm
Mã số: 829/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/12/2021
QĐ số 828/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 43
Mã số: 828/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/12/2021
CV số 2295/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 11 năm 2021
Mã số: 2295/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 01/12/2021
Báo cáo thay đổi danh sách nhân sự - PKCKTMH Phúc Thành
Mã số: 01/BC/PKCKTMHPT
Báo cáo
Ban hành: 27/09/2021
Thư mời báo phí Thẩm định giá thuốc đấu thầu năm 2021-2022
Mã số: 2316/SYT-KHTC
Thông báo
Ban hành: 03/12/2021