Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 787/QĐ - SYT thu hồi GPP và ĐĐKKD Dược
  • 787/QĐ - SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 18/11/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách đăng ký người hành nghề KCB tại PKĐK Bảo Việt
Mã số: 12/PKĐKBV
Công văn
Ban hành: 01/11/2021