Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 783/QĐ - SYT về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 783/QĐ - SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 18/11/2021
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách đăng ký người hành nghề KCB tại PKĐK Bảo Việt
Mã số: 12/PKĐKBV
Công văn
Ban hành: 01/11/2021
QĐ số 755/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 37
Mã số: 755/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 04/11/2021