Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 756/QĐ -SYT về việc câp GCN đạt GPP và GCN đủ điều kiện kinh doanh dược
  • 756/QĐ -SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 04/11/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 755/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 37
Mã số: 755/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 04/11/2021
CV số 2055/SYT-VPS Công văn phổ biến VB QPPL tháng 10 năm 2021
Mã số: 2055/SYT-VPS
Công văn
Ban hành: 02/11/2021