Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 749/QĐ-SYT phê duyệt bổ sung danh mục trang thiết bị cho Trạm y tế xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thành phố Nam Định
  • 749/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 03/11/2021
  • Quyết định
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV số 2055/SYT-VPS Công văn phổ biến VB QPPL tháng 10 năm 2021
Mã số: 2055/SYT-VPS
Công văn
Ban hành: 02/11/2021
QĐ số 720/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 720/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 26/10/2021