Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 732/QĐ-SYT về việc công bố HT QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại Sở Y tế Nam Định
  • 732/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 29/10/2021
  • Quyết định
  • Hành chính quản trị
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 720/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 720/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 26/10/2021
Công văn số 916/TMBG-TTYTTP Thư mời báo giá
Mã số: 916/TMBG-TTYTTP
Công văn
Ban hành: 26/10/2021