Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 713/QĐ - SYT về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 713/QĐ - SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 26/10/2021
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 916/TMBG-TTYTTP Thư mời báo giá
Mã số: 916/TMBG-TTYTTP
Công văn
Ban hành: 26/10/2021
Công văn số 1977/SYT-NVD thư mời báo giá - SYT Nam Định
Mã số: 1977/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 22/10/2021
Thư mời số 881/TMBG-TTYTTP - Thư mời báo giá
Mã số: 881/TMBG-TTYTTP
Thông báo
Ban hành: 20/10/2021
QĐ số 692/QĐ-SYT Quyêt định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 33
Mã số: số 692/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/10/2021
Thư mời chào hàng trang thiết bị y tế của TTYT huyện Mỹ Lộc
Mã số: 655/TM-TTYTML
Thông báo
Ban hành: 15/10/2021
Thư mời báo giá máy chạy thận nhân tạo của TTYT huyện Mỹ Lộc
Mã số: 654/TMBG-TTYTML
Thông báo
Ban hành: 15/10/2021
V/v hướng dẫn hưởng ứng “ Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021”
Mã số: 1896/SYT-TTra
Công văn
Ban hành: 13/10/2021