Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 494/QĐ-SYT về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2022 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 494/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 25/07/2022
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 302/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 302/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/05/2022
QĐ số Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 68
Mã số: 280/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 16/05/2022
QĐ số Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 67
Mã số: 277/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 13/07/2022