Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 493/QĐ-SYT về việc thu hồi Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế loại A
  • 493/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 26/08/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 489/QĐ-SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 23
Mã số: 489/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/08/2021
QĐ số 468/QĐ- SYT về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 22
Mã số: 468/QĐ- SYT
Quyết định
Ban hành: 16/08/2021