Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 487/QĐ-SYT điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và GPP
  • 487/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 24/08/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 468/QĐ- SYT về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 22
Mã số: 468/QĐ- SYT
Quyết định
Ban hành: 16/08/2021