Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 470/QĐ - SYT về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 470/QĐ - SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 18/08/2021
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 468/QĐ- SYT về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 22
Mã số: 468/QĐ- SYT
Quyết định
Ban hành: 16/08/2021