Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 466/QĐ - SYT về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 466/QĐ - SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 13/08/2021
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo số 04//2021/BCDSNS Phòng khám đa khoa Nam Đô - Hà Nội
Mã số: 04//2021/BCDSNS
Báo cáo
Ban hành: 29/07/2021
QĐ số 441/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 21
Mã số: 441/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/08/2021
QĐ số 439/QĐ - SYT veefv việc thu hồi GPP và DKKDD
Mã số: 439/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 04/08/2021
QĐ số 438/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 20
Mã số: 438/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 03/08/2021
Công văn số 1315/SYT-VPS V/v phổ biến VBQPPL tháng 7 năm 2021
Mã số: 1315/SYT-VPS
Công văn
Ban hành: 30/07/2021