Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 439/QĐ - SYT veefv việc thu hồi GPP và DKKDD
  • 439/QĐ - SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 04/08/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 438/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 20
Mã số: 438/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 03/08/2021
Công văn số 1315/SYT-VPS V/v phổ biến VBQPPL tháng 7 năm 2021
Mã số: 1315/SYT-VPS
Công văn
Ban hành: 30/07/2021