Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 426/QĐ-SYT về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2022 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 426/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 01/07/2022
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 167/QĐ-SYT về việc thu hồi CCHHN Dược
Mã số: 167/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 29/03/2022
Danh sách phòng khám đa khoa
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 22/06/2022
Danh sách phòng khám chuyên khoa
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 22/06/2022
Danh sách phòng chẩn trị y học cổ truyền
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 22/06/2022
Danh sách cơ sở dịch vụ y tế
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 22/06/2022
Danh sách cơ sở dịch vụ trồng răng giả
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 22/06/2022