Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 375/QĐ-SYT về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2022 của ngành y tế tỉnh Nam Định
  • 375/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 10/06/2022
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
PKĐK Đức Sinh bổ sung nhân sự (5-2022)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 21/04/2022
PKĐK Tâm Phúc bổ sung nhân sự (5-2022)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 05/05/2022
PKĐK An Nhiên 3 bổ sung nhân sự (5-2022)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 15/03/2022
PKĐK Kim Thành bổ sung nhân sự (5-2022)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 26/04/2022
Danh sách nhân sự thay đổi PKĐK Bảo AN
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 01/04/2022
QĐ số 230/QĐ-SYT Quyết định thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 230/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 26/04/2022
QĐ số 220/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 62
Mã số: 220/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 21/04/2022