Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 302/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn thẩm định GPP
  • 302/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 23/05/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 68
Mã số: 280/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 16/05/2022
QĐ số Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 67
Mã số: 277/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 13/07/2022
V/v thuốc giả Tetracyclin
Mã số: 1175/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 06/07/2022