Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 273/QĐ-SYT về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2022 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 273/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 10/05/2022
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 220/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 62
Mã số: 220/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 21/04/2022
Công văn số 548/SYT-NVD Thư mời báo giá thuốc
Mã số: 548/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 14/04/2022