Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 19/QĐ-SYT vè việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 19/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 11/01/2023
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ 11/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 11/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/01/2023
Quyết định 07/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 07/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/01/2023