Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 194/QĐ-SYT về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2022 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 194/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 12/04/2022
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV số 495/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 3 năm 2022
Mã số: 495/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 01/04/2022